MUDRA AKUSTIK PX 3

תיאור

MUDRA AKUSTIK PX 3

***

פתרון חשמל מקיף ומושלם עבור מערכת בסדר גודל בינוני – לדוגמה: מגבר כח וקדם-מגבר ומקור, או מגבר משולב גדול ושני מקורות.

כולל שנאי מבדל 1000VA, שני שנאים מבדלים בני 250VA כל אחד, ופילטר דו-שלבי 16A.

המכשיר כולל 7 שקעים.

***

MUDRA AKUSTIK נמנעת משנאים מבדלים גדולים, ומשתי סיבות עיקריות: הם רועשים מדי ואיטיים מדי! בנוסף, ובניגוד לדעה הרווחת, די בשנאי מבדל בהספק 40-30 אחוזים מעל הספק השנאי של המכשיר המחובר אליו – לא יותר.

***

אחריות: 5 שנים

מחיר: 16,800 ש"ח

תוספת פילטר DC מדגם DCT2: מחיר 650 ש"ח